Σχετικα με μασ

MOONLIGHT EVENTS Organization οργανώνουμε τα φεστιβάλ μας σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με τους δήμους των πόλεων και τις τοπικές ενώσεις όπου γίνονται τα φεστιβάλ μας για πολλά χρόνια.

Ο κύριος στόχος των φεστιβάλ είναι να ανακαλύψουν ταλέντα στο τομέα του χορού, να υποστηρίξουν τη δημιουργικότητά τους και να προωθήσουν τις χορογραφίες σε διάφορες μορφές τέχνης και τους τρόπους της εκτέλεσης των παραστάσεων. Τα φεστιβάλ εκτελούνται για να ενθαρρύνουν την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των χορογραφικών συγκροτημάτων.

Τα φεστιβάλ επίσης έχουν ως στόχο να:

- ανακαλύψουν νέα ονόματα και ταλέντα στην χορογραφική τέχνη

- δημιουργήσουν μια θετική ατμόσφαιρα και το περιβάλλον για την επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο

- ανταλλάξει ρεπερτόρια και εμπειρίες μεταξύ των συμμετεχόντων των φεστιβάλ

Τα φεστιβάλ υπάρχουν για να ενισχύσουν την κατανόηση των νέων για άλλους πολιτισμούς, να αναπτύξουν μια ανεκτική στάση απέναντι στις πολιτιστικές διαφορές, να αποκτήσουν το σεβασμό των εθνικών χαρακτηριστικών και μοναδικών μορφών της καλλιτεχνικής πραγμάτωσης. Οι διοργανωτές των φεστιβάλ υπάρχουν για να καθορίσουν τις επιχειρηματικές επαφές με τους συμμετέχοντες του φεστιβάλ (το πρόγραμμα του ταξιδιού και συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ), ώστε να ενισχυθεί το πνεύμα της εθελοντικής συμμετοχής στο φεστιβάλ, να ενισχύσουν τις διεθνείς επαφές με τις χώρες σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, για να συνεχίσουν την πολιτιστική ανταλλαγή και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση και την εκτέλεση του φεστιβάλ .

Συμμετέχοντες: Τα χορογραφικά συγκροτήματα από όλο τον κόσμο (τουλάχιστον 5 χορευτές και ο μέγιστος αριθμός δεν περιορίζεται). Τα χορευτικά συγκροτήματα με διαφορετικά στυλ, τάσεις και από διαφορετικά χορογραφικά σχολεία, συμπεριλαμβάνοντας τα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά χορογραφικά συγκροτήματα (ο μέγιστος αριθμός των χορευτών δεν περιορίζεται) και χορογραφικές ομάδες διαφόρων ηλικιών (χωρίς όριο ηλικίας).